Frågor och svar

Vi vill ha feedback

Vår ambition är att Jokersystemet ska ge den bästa möjliga upplevelsen i alla tillgängliga plattformar. Därför är vi lyhörda och intresserade av att få reda på vilka eventuella fel och brister du upplever med Jokersystemet. Vad fungerar inte? Vad kan vi förbättra? Vad gör vi bra? All feedback är välkommen.

Har du några frågor, synpunkter eller idéer som kan förbättra upplevelsen? Tveka inte att låta oss höra dem. Maila oss på support@jokersystemet.se. Allt eftersom vi får in frågor och synpunkter som vi anser berör flera användare kommer vi att publicera dem med svar här.

Hur ser jag vilka hästar jag är kvar med på mitt system i nästkommande avdelning, samt hur raderna är fördelade på dem?

Börja med att bocka för att du vill att resultaten ska visas. Detta gör du under "Resultat" - längst ner på sajten. Valen du har är att visa resultat för samtliga lopp, eller enbart resultat för enskilda avdelningar (om loppen redan avgjorts och du vill "smyga"). När du har gjort detta kommer du dels att se hur många rader du "sitter kvar med" på varje häst i nästkommande avdelning, dels den procentuella fördelningen för kvarvarande rader. Du hittar informationen i respektive hästs "ruta". Grön text = du har inga felröd text = du har 1 felgrå text = du har 2 fel eller fler.