Frågor och svar

Vi vill ha feedback

Vår ambition är att Jokersystemet ska ge den bästa möjliga upplevelsen i alla tillgängliga plattformar. Därför är vi lyhörda och intresserade av att få reda på vilka eventuella fel och brister du upplever med Jokersystemet. Vad fungerar inte? Vad kan vi förbättra? Vad gör vi bra? All feedback är välkommen.

Har du några frågor, synpunkter eller idéer som kan förbättra upplevelsen? Tveka inte att låta oss höra dem. Maila oss på support@jokersystemet.se. Allt eftersom vi får in frågor och synpunkter som vi anser berör flera användare kommer vi att publicera dem med svar här.

Jag prenumererar på PC-versionen och vill fortsätta göra det, kan jag köpa en ny nyckel?

Dessvärre har vi ingen möjlighet att skapa nya nycklar för PC-versionen. I en del av vidareutvecklingen av Jokersystemet så har vi beslutat att fortsätta utvecklingen digitalt. PC-versionen är avvecklad och går inte längre att handla.