Frågor och svar

Vi vill ha feedback

Vår ambition är att Jokersystemet ska ge den bästa möjliga upplevelsen i alla tillgängliga plattformar. Därför är vi lyhörda och intresserade av att få reda på vilka eventuella fel och brister du upplever med Jokersystemet. Vad fungerar inte? Vad kan vi förbättra? Vad gör vi bra? All feedback är välkommen.

Har du några frågor, synpunkter eller idéer som kan förbättra upplevelsen? Tveka inte att låta oss höra dem. Maila oss på support@jokersystemet.se. Allt eftersom vi får in frågor och synpunkter som vi anser berör flera användare kommer vi att publicera dem med svar här.

Login-rutan fastnar när jag ska logga in

Detta problem förekommer ibland vid inloggning på mobil eller iPad. I själva verket är du redan inloggad, men login-rutan försvinner inte. Det åtgärdas genom att du klickar på "Avbryt" i login-rutan efter att du har loggat in, när rutan har fastnat. Då försvinner rutan och du är inloggad.