Frågor och svar

Vi vill ha feedback

Vår ambition är att Jokersystemet ska ge den bästa möjliga upplevelsen i alla tillgängliga plattformar. Därför är vi lyhörda och intresserade av att få reda på vilka eventuella fel och brister du upplever med Jokersystemet. Vad fungerar inte? Vad kan vi förbättra? Vad gör vi bra? All feedback är välkommen.

Har du några frågor, synpunkter eller idéer som kan förbättra upplevelsen? Tveka inte att låta oss höra dem. Maila oss på support@jokersystemet.se. Allt eftersom vi får in frågor och synpunkter som vi anser berör flera användare kommer vi att publicera dem med svar här.

Var anger jag min "Användarkod" för Jokersystemet?

Klicka på ”Registrera dig” i huvudmenyn här på jokersystemet.se, så kommer du till ett registreringsformulär på TR Medias hemsida. Längst ner till vänster i det registreringsformuläret finns ett fält med namnet ”Användarkod gamla Jokersystemet”. Fyll i din användarkod där. 

Är du redan inloggad? Gör på följande vis. Klicka på ”Mitt Konto” i huvudmenyn. Då kommer du till din profil på TR Media. Välj ”Ändra uppgifter” under ”Mitt konto” i huvudmenyn, eller ”Ändra” i menyn i sidan. Längst ner på sidan som då presenteras finns ett fält ”användarkod gamla Jokersystemet”.