Frågor och svar

Vi vill ha feedback

Vår ambition är att Jokersystemet ska ge den bästa möjliga upplevelsen i alla tillgängliga plattformar. Därför är vi lyhörda och intresserade av att få reda på vilka eventuella fel och brister du upplever med Jokersystemet. Vad fungerar inte? Vad kan vi förbättra? Vad gör vi bra? All feedback är välkommen.

Har du några frågor, synpunkter eller idéer som kan förbättra upplevelsen? Tveka inte att låta oss höra dem. Maila oss på support@jokersystemet.se. Allt eftersom vi får in frågor och synpunkter som vi anser berör flera användare kommer vi att publicera dem med svar här.

Varför följer inte filen med till ATG.se fast jag väljer "Inlämning via ATG.se"?

Detta kan uppstå när man spelar från en iPad eller iPhone och surfar i "privat-läge". På iOS har man inte tillgång till localStorage, där filen temporärlagras, om man kör private mode. Åtgärdas genom att du stänger av  privat surf.