Frågor och svar

Vi vill ha feedback

Vår ambition är att Jokersystemet ska ge den bästa möjliga upplevelsen i alla tillgängliga plattformar. Därför är vi lyhörda och intresserade av att få reda på vilka eventuella fel och brister du upplever med Jokersystemet. Vad fungerar inte? Vad kan vi förbättra? Vad gör vi bra? All feedback är välkommen.

Har du några frågor, synpunkter eller idéer som kan förbättra upplevelsen? Tveka inte att låta oss höra dem. Maila oss på support@jokersystemet.se. Allt eftersom vi får in frågor och synpunkter som vi anser berör flera användare kommer vi att publicera dem med svar här.

Vilka plattformar är Jokersystemet testat på?

Jokersystemets webbversion är byggd och testad för att fungera på iPad 2, Mac och PC. Övriga plattformar är inte genomtestade och därför kan vi i dagsläget inte garantera att det fungerar till 100% på dessa. Vi kommer dock satsa på att smartphones ska kunna användas inom kort.